Author: Yono Sugi Anom Darmawan

Sengketa Antara Malaysia dan Singapura Dalam Menentukan Kepemilikan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca)

A. Kronologi Kasus Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) dimulai ketika Singapura mengajukan protes terhadap Malaysia pada tahun 1980 atas peta yang dikeluarkan oleh Malaysia. Singapura menambah klaimnya pada tahun 1993, Singapura mengklaim Middle Rocks dan South Ledge adalah milik singapura.Dalam penyelesaian […]

Read More